Praktijk heelheid in verbondenheid

Samen onderzoeken we welke vraagstukken er bij jou spelen. Het gaat erom jouw voedingsbron stromend te krijgen, inzicht en zelfvertrouwen te creëren. Hierin ondersteun en begeleid ik met respect, doelgericht en professioneel mijn cliënten. Dit kan zowel privé als in de bedrijfssfeer zijn.

Voor wie

Particulieren

Therapie is voor iedereen die voelt dat er iets mist. Analytische therapie is geschikt, als jij op zoek bent naar eigenheid, jouw unieke zelf en persoonlijke kracht. Je wilt dit doen met begeleiding; om verder te komen in jouw proces en transitie. Lees meer.

Coaching is voor iedereen die vastloopt en/of in een transitiemoment zit. Dit kan zowel werk als privé, welzijn en relaties betreffen. Lees meer.

Bedrijven

Bedrijven kunnen mij inhuren voor individuele coaching en voor groepstrainingen. De groepstrainingen kunnen afhankelijk van de groep in samenwerking met andere deskundigen worden gegeven. Lees meer.

Carrie Axt voor wie
Carrie Axt coaching en therapie

Carrie Axt

Mijn werkervaring ligt in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de zorg. Ik heb een holistische kijk op het leven. Mensen terugzetten in hun kracht vind ik het mooiste wat er is. Dit loopt als een rode draad door mijn leven. In mijn werk kan ik zowel de zakelijke als de spirituele kant met elkaar verbinden.

Opleiding: Ik heb mijn opleiding genoten aan de HEAO en vervolgens aan het Jungiaans Instituut tot analytisch therapeut. Na deze vijfjarige opleiding heb ik mijn Master (Msc) in de dieptepsychologie behaald aan de Interuniversity College for Health & Development Graz. Daarnaast heb ik diverse aanvullende opleidingen, trainingen en modules gevolgd, waaronder systemisch werk aan het Bert Hellinger Instituut, Brainspotting, het gedachtegoed van Steven Covey, change management, talentontwikkeling, werken met sjamanistische tradities en rituelen, werken met energie en healing, werken met vooroudervelden. Mijn leermeesters zijn onder andere Amerigo, Gayle, Daan van Kampenhout, Stephan Hausner, Johannes Schmit, Steven Covey, David Grand, Deepak Chopra en Harry Rump. 

Specialisaties: personal coaching, therapie, brainspotting, management development, talent-ontwikkeling, loopbaanadvies en mobiliteit, intervisie, systemisch werk (familie- en organisatie-opstellingen) en het geven van retraites.

Profiel: concreet, respectvol, betrokken, empatisch, verbinder en bruggenbouwer.

Visie

Best een aantal onder ons heeft psychische en/of psychosomatische klachten. Lichaam en geest geven dan aan dat er iets in ons zoek is en wordt gemist. Aandacht, zelfinzicht,  concrete reflectie, balans en aankomen in jezelf zorgen ervoor dat je weer in je eigen kracht en bij jouw voedingsbron aankomt. Levensenergie en creativiteit nemen dan weer toe.

In ieder mensenleven komen onverwachte situaties voor, waarmee je niet onmiddellijk raad weet. We laten ons voortduwen, piekeren of gaan bij anderen te rade. Er ontstaat dan vaak behoefte aan reflectie en spiegeling. Deze perioden moet je jezelf gunnen. Het is fijn en efficiënt als een professional je dan begeleidt en ondersteunt. Je krijgt sneller inzicht in waar jouw knopen, basale patronen, uitgangspunten en oplossingen liggen.

Ieder individu is uniek en heeft zijn eigen thema en levenspad. Vanuit respect kijken we wat er in jou om gaat en vooral waar je naartoe wilt, werkend vanuit het hart.

Lees meer over Coaching, Therapie of Retraite.

Carrie Axt Visie

Spreuken

Wie naar buiten kijkt, droomt; Wie naar binnen kijkt, wordt wakker. (Carl Jung)
 
De vraag is niet wat ik van het leven wil, maar wat het leven van mij wil. (Eckhart Tolle)
 
De grote vraag luidt of je met je hele hart 'ja' durft te zeggen tegen jouw avontuur. (Joseph Campbell)
 
Carrie Axt Spreuken
 

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer, dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Wij zorgen ervoor, dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • Uw naam, adres en woonplaats.
  • Uw geboortedatum.
  • De datum van de behandeling.
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld psychosociale therapie of analytische therapie.
  • De kosten van het consult.

 

 

 

Heeft u een klacht?

Ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens ontevreden over bent. Het is belangrijk en ik sta er altijd voor open om deze onvrede eerst met mij te bespreken. U kunt altijd kenbaar maken waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt hebben. Misschien is er sprake van een misverstand of inschattingsfout en komen we er samen uit.

Komen we er samen niet uit of wilt u de klacht niet met mij persoonlijk bespreken: U kunt dan gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging JVATN (www.jvatn.nl). Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Er is nog geen inhoud voor de voorpagina aangemaakt. Abonneer op